Farsi

English

Arabic


مشاوره تغذيه

مشاوره تغذيه
برنامه کنترل یا کاهش وزن با تغییرات در شیوه ی زندگی (Life Style) و نوع تغذیه و عادات غذایی است که فرد دارای اضافه وزن را به آهستگی...

تغذیه و رژیم درمانی

برنامه کنترل یا کاهش وزن با تغییرات در شیوه ی زندگی (Life Style) و نوع تغذیه و عادات غذایی است که فرد دارای اضافه وزن را به آهستگی و با همان سرعت چاق شدن در گذشته به وضعیت تناسب در وزن , اندام و سلامت جسمانی خواهد رسانید و آن را حفظ خواهد نمود.در این شیوه علمی که به دور از عجله و شتاب زدگی می باشد ,فرد بدون تحمل گرسنگی و با اتکا به روشهای تغذیه ایرانی و همچنین علایق غذایی خود می تواند به مشکل اضافه وزن فائق آید.عوارض ناخواسته ای نظیر ریزش مو ,عصبی شدن , مشکلات گوارشی ,پبوست ,خستگی مفرط و از دست دادن اعتماد به نفس در این روش جایگاهی ندارد.

بعد از تکمیل پرونده ابتدا ضمن بررسی علت چاقی فرد, معاینات و آزمایشات لازم را انجام و سپس با اندازه گیری قد و وزن و محاسبه BMI و آنالیز بدن, درصد و مناطق تجمع چربی و محاسبه توده عضلاتی رژیم غذایی ایده آل هر فردی را پیش نهاد می کنند.

رژیم های غذایی شامل یک رژیم کامل از همه گروههای غذایی (با رعایت هرم غذائی) و مطابق با سفره ایرانی و بر اساس علائق و فرهنگ تغذیه ای شخص و همچنین تصحیح عادات غلط غذائی طراحی و تجزیه می شود.

در پایان دوره و رسیدن به وزن ایده آل, برنامه های تثبیت و نگهداری با ارائه آموزشهای تغذیه ای تکمیل می شود.