Farsi

English

Arabic


تزریق PRP

تزریق PRP
روش تهیه و تزریق PRP: خون بیمار از رگ وی گرفته شده و به آن ماده ای ضد انعقاد اضافه می شود تا لخته نشود.

PRP چیست؟

چنانچه خون انسان را در یک لوله آزمایشگاهی بریزیم، پس از مدتی لخته شده و به تدریج به دو ستون مجزا تقسیم میشود. ستون پایینی که قرمز رنگ بوده و حاوی گلبول های قرمز خون است و ستون فوقانی که زرد رنگ بوده و حاوی گلبولهای سفید و پلاکتهای خون می باشد. پلاکتها قطعات سلولی فعال و فاقد هسته ای هستند که کار اصلی آنها جلوگیری از خونریزی است. بعلاوه، این آنها، حاوی فاکتورهای رشد متعددی می باشند که تاثیر این فاکتورها در ترمیم و بهبودی بافتهای نرم و استخوان، قبلا به اثبات رسیده است. PRP پلاسمای خونی می باشد که از پلاکت غنی گردیده است. بطور معمول تعداد پلاکتها در جریان خون بین 150 تا 400 هزار در هر میکرولیترمی باشد. در PRP جهت مقاصد درمانی غلظت پلاکتها به حدود 5 برابر مقدار معمول خود رسانده می شود.

 

تزریق PRP

 

روش تهیه و تزریق PRP

خون بیمار از رگ وی گرفته شده و به آن ماده ای ضد انعقاد اضافه می شود تا لخته نشود. سپس توسط دستگاه سانتریفیوژ و به کمک نیروی گریز از مرکز، گلبولهای قرمز و قسمتی از پلاسما که فاقد پلاکت می باشد از آن جدا می گردد. دقیقا چند لحظه قبل از تزریق، موادی به PRP اضافه می شود که پلاکتها را فعال نموده و موجب آزادسازی فاکتورهای رشد از آنها می گردد و بلافاصله ترکیب حاصل در محل مورد نظر تزریق می شود. به علت ایجاد بیحسی توسط پمادهای موضعی در پوست ناحیه ی تزریق و استفاده از سرنگ هایی با سوزن بسیار ظریف، میزان درد و ناراحتی بیمار اندک و قابل تحمل می باشد.

کاربرد PRP در حیطه پوست و زیبایی

از PRP جهت تقویت و جلوگیری از ریزش موهای سر، از بین بردن سیاهی و پف دور چشمها و جوانسازی پوست صورت و پشت دستها استفاده می گردد.